Zobacz nasze filmy na YouTube!

Ciepły montaż drewnianych drzwi zewnętrznych firmy "CAL" - film instruktażowy na YouTube
http://www.drzwi-cal.pl/

31. Urodziny CAL - regulamin konkursu

Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Zakład Stolarki Budowlanej „CAL” Z. Cywiński i wspólnicy spółka jawna, ul. Piaskowa 5, 16-400 Suwałki.

Konkurs jest organizowany na terytorium Polski.

Celem konkursu jest wyłonienie zwycięzcy, który wykona najlepszy, czyli najbardziej kreatywny i zabawny film na temat tego, co czyha lub kryje się za drzwiami! W każdym z filmów powinien się pojawić motyw drzwi, jako wiodący (np. sekwencja początkowa filmu lub kończąca).

Zgłoszenia można przysłać z chwilą ogłoszenia konkursu.

Termin konkursu mija 09.12.2016 o godz. 24:00.

Zasady i przebieg konkursu oraz wyłaniania zwycięzców

Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna.

Uczestnikiem konkursu nie może być osoba niepełnoletnia.

Uczestnik konkursu tworzy film, który jest jego autorskim dziełem. Uczestnik konkursu publikując film oświadcza, iż posiada zgody na wykorzystanie wizerunku osób występujących w realizacji.

Film nie może zawierać treści niecenzuralnych, niezgodnych z dobrym obyczajem lub nawołujących do przemocy.

W ramach konkursu zgłaszający może przesłać maksymalnie trzy różne filmy. Filmy należy publikować w serwisie Facebook na profilu www.facebook.com/DrzwiCAL w komentarzach pod postem dotyczącym konkursu.

Zgłaszający wyraża zgodę na nieodpłatną publikację filmu w serwisie Facebook (w oddzielnym poście) oraz na stronie internetowej organizatora oraz we wszystkich innych materiałach promocyjnych firmy CAL w trakcie i po zakończeniu konkursu.

Zwycięzcę konkursu wyłoni 3-osobowa kapituła konkursowa Drzwi CAL, która w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu poinformuje zwycięzcę o nagrodzie wysyłając na adres mailowy nadawcy stosowną informację.

Nagrodą jest bon rabatowy na drzwi wewnętrzne CAL. Bon jest o wartości 1500 zł brutto. Bon do zrealizowania przy zakupie drzwi wewnętrznych u jednego z partnerów handlowych CAL na terenie całej Polski w terminie do trzech miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu. Później realizacja nagrody nie będzie możliwa..

Od wartości nagrody Organizator odprowadzi podatek.

Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną, jak również nie ma możliwości przekazania nagrody dla innej osoby niż zwycięzca konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń albo zbyt niskiej jakości filmów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu przed zakończeniem konkursu w celu doprecyzowania ewentualnych wątpliwości, które mogą wyniknąć w czasie trwania konkursu.

Postanowienia końcowe

Przesłane filmy powinny być zgodne z regulaminem serwisu Facebook.

Każdy uczestnik poprzez udział w konkursie zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.