Zobacz nasze filmy na YouTube!

Ciepły montaż drewnianych drzwi zewnętrznych firmy "CAL" - film instruktażowy na YouTube
http://www.drzwi-cal.pl/

Promocja "Łączą nas drzwi"

Regulamin promocji
„Łączą nas drzwi”

§ I. Organizator Promocji

  1. Promocja „Łączą nas drzwi”, zwana dalej „Promocją” organizowana jest przez Zakład Stolarki Budowlanej „CAL” Z. Cywiński i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Suwałkach przy ul. Piaskowej 5, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021604, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 8440005098, zwany dalej „Organizatorem”.

  2. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i przetwarza je w zakresie i celu przeprowadzenia niniejszej Promocji.

  3. Uczestnikowi Promocji, przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w związku z niniejszą Promocją.

§ II. Czas trwania Promocji

  1. Promocja trwa od dnia 2.11.2016 do dnia 31.12.2016 r. włącznie.

§ III. Uczestnictwo w Promocji

Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych oraz osób prawnych zwanych dalej „Uczestnikami Promocji”, którzy spełnią łącznie następujące warunki - w okresie trwania Promocji złożą zamówienie na zakup:

  1. drzwi zewnętrznych i wewnętrznych CAL (Uczestnik Promocji składa zamówienie w tym samym czasie),

  2. drzwi wewnętrznych CAL, przy czym w okresie 6 miesięcy poprzedzających zamówienie Uczestnik Promocji dokonał zakupu drzwi zewnętrznych CAL.

§ IV. Zasady Promocji

1. Uczestnik Promocji, który spełnił warunki, określone w § III otrzymuje 10 proc. rabatu na zamówione drzwi CAL. W przypadku zamówienia łącznego (na jedynym zamówieniu) drzwi zewnętrznych i wewnętrznych (§ III pkt a) rabat będzie naliczany od wartości zamówienia, w przypadku zakupu drzwi wewnętrznych (§ III pkt b) rabat będzie naliczany od wartości zamówienia na drzwi wewnętrzne.

2. Rabat będzie rozliczany przy zakupie drzwi wewnętrznych CAL.

3. Promocja nie obejmuje okuć i innego wyposażenia niestandardowego.

4. Weryfikacja zamówienia na drzwi zewnętrzne, o którym mowa w par. III lit. B, następuje na podstawie numeru zamówienia CAL.

§ VI. Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.drzwi-cal.pl.

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod nazwą „Łączą nas drzwi”.

3. Każda Promocja organizowana przez Organizatora jest odrębna i oparta o odrębne regulaminy.

4. Promocje ogłaszane przez Organizatora nie łączą się.

5. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania promocji.