drzwi cal Ulga termomodernizacyjna 2022 | Drzwi-cal.pl
fundusze europejskie
PRAWDZIWE DRZWI
Powrót do listy wpisów

Ulga termomodernizacyjna 2022

3 sierpnia 2022
Udostępnij wpis

Budujecie dom? A może jesteście w trakcie dużego remontu związanego z termomodernizacją? Jeśli tak, to z pewnością słyszeliście hasło „ulga termomodernizacyjna”. Kto może z niej skorzystać i jaką kwotę zwrotu można otrzymać?

Dla kogo ulga termomodernizacyjna 2022?

Każdy kto jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego (także w zabudowie szeregowej i bliźniaczej) może skorzystać z ulgi na termomodernizację. Istotne jest, że obejmuje ona tylko budynki już użytkowane, skorzystać z niej nie mogą więc osoby budujące nowe domy.

Ulga przysługuje podatnikom PIT, którzy opłacają podatek według skali podatkowej, podatek według 19% skali podatku lub ryczałt od dochodów ewidencjonowanych. Przysługuje jedno odliczenie na podatnika niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości. Każdy ze współwłaścicieli może skorzystać odrębnie z odliczenia.

Ulga termomodernizacyjna 2022 – co można odliczyć?

Prace, na które poniesione koszty chcemy odliczyć w ramach ulgi wymienione są w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 roku i dotyczą prac, które zostaną zakończone maksymalnie w okresie trzech lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Czym według przepisów jest termomodernizacja?

  1. Ulepszeniem zmniejszającym zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzania lub podgrzania wody użytkowej i ogrzania budynku mieszkalnego
  2. Wykonaniem przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła
  3. Całkowitą lub częściową zmianą źródeł energii na źródła odnawialne

Tak więc odliczyć można m.in.: materiały budowlane wykorzystane do docieplenia, przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej, kotły gazowe, olejowe i na paliwo stałe, pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, materiały składające się na system wentylacji mechanicznej, a także stolarkę okienną i drzwiową.

Ulga termomodernizacyjna obejmuje także usługi, wśród których wyróżniamy m.in. wykonanie audytu energetycznego, analizy termograficznej lub dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji, usługi montaży (np. kotłów, pomp ciepła, kolektorów itp.), a także wymiany stolarki zewnętrznej (okiennej i drzwiowej).

 

 

Ulga termomodernizacyjna – ile zwrotu można otrzymać?

Podniesienie standardu cieplnego już wybudowanego domu, zwłaszcza takiego sprzed kilkunastu i więcej lat, może być dość drogim przedsięwzięciem. Kiedyś normy dotyczące termiki budynków były dużo mniej wyśrubowane niż obecnie. Globalne ocieplenie i zmiany klimatu sprzyjały w ostatniej dekadzie szybkiemu zaostrzaniu przepisów budowlanych i zmianie norm emisyjności budynków mieszkalnych na bardziej restrykcyjne. Chcąc by starszy budynek spełniał obecne normy, może się okazać, że czeka Was sporo pracy i wydatków. Ile z tych wydatków można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Maksymalna kwota odliczenia to 53 000 złotych. Odnosi się ona do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, w których jesteś właścicielem lub współwłaścicielem. Zwrot jest możliwy tylko na podstawie faktury wystawionej przez czynnego płatnika VAT lub faktury zawierającej podatek od wartości dodanej w przypadku podmiotu z państwa członkowskiego UE.

Ulga termomodernizacyjna przykład rozliczenia

Jak odlicza się ulgę? Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy w którym poniesiono wydatek. Kwota odliczenia, która nie znalazła pokrycia w dochodzie (przychodzie) podatnika za dany rok podatkowy, podlega odliczeniu w kolejnych latach (maksymalnie sześciu). Należy pamiętać, że można utracić prawo do ulgi (np. w przypadku, gdy nie ukończymy prac termomodernizacyjnych w okresie trzech lat od końca roku podatkowego w którym poniesiono pierwszy wydatek), co wiąże się z koniecznością jej zwrotu!

Przykłady rozliczenia ulgi termomodernizacyjnej znajdują się w dokumencie Objaśnienia podatkowe na stronie podatki.gov.pl (https://www.podatki.gov.pl/media/5262/obja%C5%9Bnienia-podatkowe-z-9-wrze%C5%9Bnia-2019-r-w-sprawie-ulgi-termomodernizacyjnej.pdf)

Ulga termomodernizacyjna, a wymiana drzwi zewnętrznych

Wszystkie materiały zakupione w celu polepszenia izolacyjności termicznej domu, aby spełniać kryteria ulgi termomodernizacyjnej, muszą być odpowiedniej jakości i spełniać wymagania aktualnych europejski norm budowlanych. Drzwi zewnętrzne muszą być drzwiami energooszczędnymi, co oznacza, że ich współczynnik przenikania ciepła Ud nie może być wyższy niż 1,3 W/m2K. Oczywiście im jest on niższy tym lepiej, ponieważ takie drzwi zatrzymują więcej ciepła wewnątrz w domu, gwarantują ciepły przedsionek, a także niższe rachunki za ogrzewanie.

 

 

Ulga termomodernizacyjna a Program Czyste Powietrze

Można skorzystać jednocześnie z ulgi termomodernizacyjnej i innych dotacji, jak Czyste Powietrze z tym zastrzeżeniem, że odliczeniu w ramach ulgi nie podlegają wydatki sfinansowane lub dofinansowane z dotacji lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie ze środków publicznych, a jedynie ta ich część która nie została dofinansowana.

W ofercie Drzwi CAL znajdziesz aż 8 unikatowych kolekcji spełniających wymagania programu Czyste Powietrze i ulgi termomodernizacyjnej, nie tylko energooszczędne, ale także pasywne. Koniecznie sprawdź tutaj: https://www.drzwi-cal.pl/drzwi-zewnetrzne/.

 

wpis z dnia: 03.08.2022

Autorka: Natalia Kiler, technolożka CAL prawdziwe drzwi

 

Dodaj komentarz

UE