drzwi cal Dofinansowanie na wymianę drzwi z programu "Czyste Powietrze"
fundusze europejskie
PRAWDZIWE DRZWI

Czyste Powietrze 2024 Dofinansowanie

Program „Czyste Powietrze” – uzyskaj dofinansowanie na wymianę drzwi zewnętrznych!

Zastanawiasz się nad zakupem drzwi zewnętrznych CAL, ale szukasz oszczędności w domowym budżecie? Przeszukaliśmy możliwości za Ciebie! Przeanalizowaliśmy cały program „Czyste Powietrze” pod kątem Twoich remontowych wyzwań. I naszej termoodpowiedzialności.

Weź udział w programie „Czyste Powietrze”, a wymarzone drzwi CAL i całą termomodernizację domu sfinansujesz z dotacji! Czy 40% ceny netto nie brzmi kusząco?

Sprawdź, czy się kwalifikujesz

Czym jest program „Czyste Powietrze”?

„Czyste powietrze” jest rządowym programem dotacyjnym. Jego celem jest polepszenie jakości powietrza i ograniczenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych przez domy jednorodzinne. Co oferuje program „Czyste Powietrze”? Dofinansowanie wymiany starych kotłów na paliwo stałe i prac termomodernizacyjnych budynku. Prac obejmujących ocieplenie budynku mieszkalnego, a także wymianę okien i drzwi zewnętrznych.
drzwi cal
Od momentu uruchomienia programu do końca 2022 roku zarejestrowano ponad pół miliona wniosków o dofinansowanie. Ty też możesz się znaleźć wśród beneficjentów tego przedsięwzięcia! Wniosek o dotację mogą składać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Jeśli w domu są dwa lokale mieszkalne, które posiadają oddzielną księgę wieczystą, również mogą być remontowane z dotacji.Warto zaznaczyć, że suma uzyskanego dofinansowania jest zależna od poziomu dochodów.

Drugi wniosek z „Czystego Powietrza” – tak!

Twój dom już raz skorzystał z programu? To nic! Od 3 stycznia 2023 r. możesz złożyć drugi wniosek na tę samą nieruchomość. To świetna wiadomość, zwłaszcza dla tych, którzy wymienili piec, ale dotacji nie starczyło na drzwi zewnętrzne. A czasem to przez ich stare skrzydła – nikomu nie życzymy! – nadal hula wiatr.

Program „Czyste Powietrze” – poziomy dochodów i dofinansowania

Obowiązują trzy poziomy dofinansowania: podstawowy (40-55% poniesionych wydatków netto), podwyższony (70%) i najwyższy (100%).

O dotację mogą się starać jedynie właściciele domów jednorodzinnych, które już istnieją. Oznacza to, że budynkowi, który do dnia złożenia aplikacji o dofinansowanie nie został zgłoszony do użytkowania, nie przysługuje dotacja.

Zakup i montaż stolarki drzwiowej dopuszcza się jedynie w przypadku wymiany w pomieszczeniach ogrzewanych. Co istotne, po remoncie w domu nie może być już „kopciucha”! A za przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji wysokość dotacji jest dodatkowo wyższa.

Kompleksowa termomodernizacja

W rozumienia programu kompleksowość remontu polega na tym, że obejmuje szereg elementów termicznych i to w oparciu o audyt energetyczny. Sam audyt zamawia się przed remontem (jest on dofinansowany z programu do 1200 zł netto). Następnie w oparciu o wytyczne z audytu dobiera się źródło ciepła, ociepla ściany czy wymienia stolarkę drzwiową. Wszystko po to, by zmniejszyć zużycie energii użytkowej na cele ogrzewania budynku do co najmniej jednego z poniższych poziomów:

  • do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2·rok) lub
  • o minimum 40%.

Nie ma obowiązku spełniania powyższych wymogów, jeśli zdecydowaliśmy się na mniej gruntowny remont, ale wówczas limit dotacji będzie niższy.

Jakie są wymogi dot. drzwi w „Czystym Powietrzu”?

Zakupione i zamontowane drzwi zewnętrzne/bramy garażowe muszą spełniać wymagania techniczne dla przenikalności cieplnej określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku. Wszystkie nowe drzwi CAL spełniają te wymagania.

Nowe wymogi w "Czystym Powietrzu" od 2024!

Kosztem kwalifikowanym w ramach Programu mogą być wyłącznie pompy ciepła, kotły zgazowujące drewno o podwyższonym standardzie oraz kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), która jest dostępna na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/

Drzwi CAL – chociaż nie ma takiego obowiązku dla stolarki – od dawna są na liście ZUM. Nie musisz dzięki temu załączać dodatkowych dokumentów przy rozliczeniu, a wystarczy numer z listy ZUM. Co ważne, nasze certyfikaty przenikalności cieplnej dotyczą drzwi łącznie z naświetlami

Rozliczenie „Czystego Powietrza”

Do rozliczenia w ramach programu można zgłaszać koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku i nie wcześniej niż przed 15 maja 2020 roku. Kiedy zgłaszasz projekt do niniejszego przedsięwzięcia, musisz go skończyć do 30 miesięcy od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie. Ewentualnie 36 miesięcy w przypadku najwyższego poziomu dofinansowania, a 18 miesięcy przy prefinansowaniu wydatków. Z informacji na rządowej stronie wynika, że na ocenę wniosku o dofinansowanie będziesz czekać około 30 dni.Wnioski do programu „Czyste Powietrze” można składać przez cały czas. Wysłanie jest bezpłatne. Do końca 2027 roku będą podpisywane umowy o dofinansowanie, a do końca czerwca 2029 należy zakończyć wszystkie prace, które zakontraktowano w ramach umowy. Wniosek warto złożyć w najbliższym możliwym terminie tak, aby jak najszybciej zamienić swój dom w nowoczesny, energooszczędny budynek!
drzwi cal

Wymiana drzwi – dofinansowanie na poziomie podstawowym

Do podstawowego poziomu finansowania kwalifikują się osoby fizyczne, których roczny dochód nie jest wyższy niż 135 000 złotych. W ramach dotacji można uzyskać do 66 000 zł na kompleksową termomodernizację. Drzwi zewnętrzne w tej opcji będą Cię kosztowały 40% mniej (netto). Trzeba pamiętać, że minimalny zakres umowy z WFOŚiGW to 3000 zł dotacji. Tym bardziej warto całościowo planować termomodernizację domu.

Wymiana drzwi – dofinansowanie na poziomie podwyższonym

Do podwyższonego poziomu dofinansowania kwalifikują się osoby fizyczne, o ile miesięczny dochód na jedną osobę nie jest wyższy niż 2651 złotych w gospodarstwie jednoosobowym lub 1894 złotych w gospodarstwie wieloosobowym. Dotacja wynosi maksymalnie 99 000 złotych, a drzwi zewnętrzne i garażowe będą Cię kosztowały 60% mniej (netto). Aby zakwalifikować się do grupy z podwyższonym poziomem dofinansowania, należy otrzymać zaświadczenie o wysokości dochodu od gminy zgodnie ze swoim adresem zamieszkania.

Wymiana drzwi – dofinansowanie na poziomie najwyższym

Do najwyższego poziomu dofinansowania kwalifikują się osoby fizyczne, o ile miesięczny dochód na jedną osobę nie jest wyższy niż 1526 złotych w gospodarstwie jednoosobowym lub 1090 złotych w gospodarstwie wieloosobowym. W ramach dotacji przyznawane jest maksymalnie 135 000 złotych, a poziom 100% dofinansowania netto sprawi, że za drzwi zewnętrzne zapłacisz jedynie podatek VAT.

Uwaga! Zmiana w Czystym Powietrzu od 22 kwietnia 2024 r.! Tylko jeden dom z najwyższym dofinansowaniem

Jeśli masz drugą nieruchomość, którą potrzebujesz zmodernizować, to mimo najniższych dochodów (patrz wyżej) otrzymasz na nią dotację na poziomie podstawowym (40-55% kosztów netto).

Ulga termomodernizacyjna

Warto zauważyć, że dla beneficjentów z każdego poziomu dofinansowania w rozliczeniu PIT dostępna jest ulga termomodernizacyjna do 53 000 złotych, która może uzupełnić dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”

Jak złożyć wniosek do „Czystego Powietrza”?

Wniosek złożysz samodzielnie przez Internet przy pomocy profilu zaufanego lub wersję wydrukowaną i podpisaną wysyłając do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który musi być zgodny z lokalizacją budynku wnioskodawcy.

Serwis www Programu

Można też skorzystać z punktów konsultacyjnych w gminach, które podpisały stosowne umowy z WFOŚiGW (tu wykaz).

W ramach programu „Czyste powietrze” działa infolinia, na którą możesz zadzwonić i otrzymać poradę w kwestiach uzyskania dofinansowania. Infolinia o numerze 22 340 40 80 funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Drzwi zewnętrzne CAL – energooszczędne rozwiązanie dla Twojego domu!

Udział w programie „Czyste powietrze” wymaga od Ciebie montażu drzwi zgodnie z zasadami „ciepłego montażu” – w tym pomoże Ci Autoryzowana Grupa Montażowa, która współpracuje z danym punktem handlowym dystrybuującym produkty marki CAL. Dokumenty, które są przydatne podczas rozliczenia dotacji, znajdują się w sekcji „Deklaracje właściwości użytkowych”.

Jeśli myślisz o tańszym zakupie drzwi CAL, a przy okazji chcesz uczestniczyć w procesie ograniczania śladu węglowego, złóż wniosek do programu „Czyste powietrze”! Aby uzyskać dofinansowanie na prace termomodernizacyjne, wybierz drzwi o przenikalności cieplnej nie większej niż 1,3 W/m2K. Drzwi CAL, które spełniają te wymagania, znajdziesz w standardach cieplnych Termo, Arctic, CPH Component i Presenta. Sprawdź je w naszym katalogu!

UE