Dofinansowanie na wymianę drzwi z programu "Czyste powietrze"
PRAWDZIWE DRZWI

Czyste Powietrze Dofinansowanie

Program „Czyste Powietrze” – uzyskaj dotację na nowe drzwi zewnętrzne!

Zastanawiasz się nad zakupem drzwi zewnętrznych CAL? Szukasz oszczędności w domowym budżecie? A gdybyśmy Ci powiedzieli, że możesz uzyskać dofinansowanie na termomodernizację domu, w tym na wymianę drzwi zewnętrznych na korzystnych warunkach? Weź udział w programie „Czyste powietrze”, w ramach którego możesz dodatkowo ocieplić swój dom!

Instrukcja korzystania z programu „Czyste Powietrze” znajduje się pod linkiem: https://czystepowietrze.gov.pl/

Czym jest program „Czyste Powietrze”?

„Czyste powietrze” jest rządowym programem, którego celem jest polepszenie jakości powietrza i ograniczenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych przez domy jednorodzinne. Co oferuje program „Czyste Powietrze”? Dofinansowanie wymiany starych kotłów na paliwo stałe i prac termomodernizacyjnych budynku (np. ocieplenie budynku mieszkalnego, a także wymianę okien i drzwi zewnętrznych).

program czyste powietrze

Od momentu uruchomienia programu do 20 maja 2022 roku zarejestrowano ponad 440 000 wniosków o dofinansowanie. Ty też możesz się znaleźć wśród beneficjentów tego przedsięwzięcia! Wniosek o dotację mogą składać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz wyodrębnionych w domach jednorodzinnych lokali mieszkalnych, które posiadają oddzielną księgę wieczystą.

Warto zaznaczyć, że suma uzyskanego dofinansowania jest zależna od poziomu dochodów.

Więcej Informacji znajdziecie na: czystepowietrze.gov.pl

Program „Czyste Powietrze” – wymagania przy składaniu wniosków

Od stycznia 2022 r. obowiązują trzy poziomy dofinansowania: podstawowy (30-45% poniesionych wydatków), podwyższony (60-70%) i najwyższy (90%).

O dotację mogą się starać jedynie właściciele domów jednorodzinnych, które już istnieją. Oznacza to, że budynkowi, który do dnia złożenia aplikacji o dofinansowanie nie został zgłoszony do użytkowania, nie przysługuje dotacja z rządowego programu.

Zakup i montaż stolarki drzwiowej dopuszcza się jedynie w przypadku wymiany w pomieszczeniach ogrzewanych. Co istotne, po remoncie w domu nie może być już „kopciucha”!

Zakupione i zamontowane drzwi zewnętrzne/bramy garażowe muszą spełniać wymagania techniczne dla przenikalności cieplnej określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku. Wszystkie nowe drzwi CAL spełniają te wymagania.

Do rozliczenia w ramach programu można zgłaszać koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku i nie wcześniej niż przed 15 maja 2020 roku. Kiedy zgłaszasz projekt do niniejszego przedsięwzięcia, musisz go skończyć do 30 miesięcy od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie. Z informacji na rządowej stronie wynika, że na ocenę wniosku o dofinansowanie będziesz czekać około 30 dni.

Aplikacje do programu „Czyste Powietrze” można składać przez cały czas. Wysłanie wniosku jest bezpłatne. Do końca 2027 roku będą podpisywane umowy o dofinansowanie, a do końca czerwca 2029 należy zakończyć wszystkie prace, które zakontraktowano w ramach umowy. Wniosek warto złożyć w najbliższym możliwym terminie tak, aby jak najszybciej zamienić swój dom w nowoczesny, energooszczędny budynek!

Wymiana drzwi – dofinansowanie na poziomie podstawowym

Do podstawowego poziomu finansowania kwalifikują się osoby fizyczne, których roczny dochód nie jest wyższy niż 100 000 złotych. W ramach dotacji można uzyskać do 30 000 zł. W tym nawet 5 000 złotych na drzwi zewnętrzne, ale nie więcej niż 600 zł za m2. Warto pamiętać, że minimalny zakres umowy z WFOŚiGW to 3000 zł dotacji, a więc warto całościowo planować termomodernizację domu. Tym bardziej, że na jedną nieruchomość złożyć można tylko jeden wniosek!

Wymiana drzwi – dofinansowanie na poziomie podwyższonym

Do podwyższonego poziomu dofinansowania kwalifikują się osoby fizyczne, o ile miesięczny dochód na jedną osobę nie jest wyższy niż 2189 złotych w gospodarstwie jednoosobowym lub 1564 złotych w gospodarstwie wieloosobowym. W ramach dotacji przyznawane jest maksymalnie 32 000 złotych oraz 5 000 złotych bonusu za instalację fotowoltaiczną, gdy wymienisz „kopciucha”.
Aby zakwalifikować się do grupy z podwyższonym poziomem dofinansowania, należy otrzymać zaświadczenie o wysokości dochodu od gminy zgodnie ze swoim adresem zamieszkania.

Wymiana drzwi – dofinansowanie na poziomie najwyższym

Do najwyższego poziomu dofinansowania kwalifikują się osoby fizyczne, o ile miesięczny dochód na jedną osobę nie jest wyższy niż 1260 złotych w gospodarstwie jednoosobowym lub 900 złotych w gospodarstwie wieloosobowym. W ramach dotacji przyznawane jest maksymalnie 60 000 złotych oraz 9 000 złotych bonusu za instalację fotowoltaiczną, gdy wymienisz „kopciucha”.

Ulga termomodernizacyjna

Warto zauważyć, że dla beneficjentów z każdego poziomu dofinansowania w rozliczeniu PIT dostępna jest ulga termomodernizacyjna do 53 000 złotych, która może uzupełnić dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”

„Czyste Powietrze” – dofinansowanie na wymianę drzwi

Jakie warunki należy spełnić?

  1. Dom nie może być nowszy niż 31 grudnia 2013 r. (data zezwolenia na budowę) – tylko dla takich domów kwalifikowane są wydatki na drzwi.
  2. W domu po przeprowadzeniu prac nie może być kotła (pieca) na paliwo stałe poniżej 5. klasy.
  3. Wykorzystywane wyroby budowlane muszą posiadać deklarację zgodności wyrobu z dokumentem odniesienia lub aprobatą techniczną.
  4. Drzwi zewnętrzne muszą też spełniać parametr: 1,30 [W/(m2·K)].
  5. Stolarka okienna i drzwiowa powinna być montowana z wykorzystaniem poniższych zasad „ciepłego montażu”, o ile istnieją możliwości techniczne, m.in. poprzez:
  • osadzenie okien i drzwi w warstwie ocieplenia,
  • uszczelnienie z wykorzystaniem taśmy, folii paroszczelnej od strony wnętrza domu i paroprzepuszczalnej po stronie zewnętrznej.

Wniosek o udział w programie rządowym można złożyć na dwa sposoby. Pierwszy jest dla osób, które wolą to zrobić w papierowej formie. Wówczas wniosek składa się przez Portal Beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który musi być zgodny z lokalizacją budynku aplikującego o udział w programie. Przykładowo, realizując inwestycję w Małopolsce, wniosek składa się do WFOŚiGW w Krakowie. Można też skorzystać z punktów konsultacyjnych w gminach, które podpisały stosowne umowy z WFOŚiGW (tu wykaz).

 

Wniosek o dofinansowanie na wymianę drzwi składa się również elektronicznie przez rządowy serwis:

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

 

W ramach programu „Czyste powietrze” działa infolinia, na którą możesz zadzwonić i otrzymać poradę w kwestiach uzyskania dofinansowania. Infolinia o numerze 22 340 40 80 funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00.

Drzwi zewnętrzne CAL – energooszczędne rozwiązanie dla Twojego domu!

Udział w programie „Czyste powietrze” wymaga od Ciebie montażu drzwi zgodnie z zasadami „ciepłego montażu” – w tym pomoże Ci Autoryzowana Grupa Montażowa, która współpracuje z danym punktem handlowym dystrybuującym produkty marki CAL. Dokumenty, które są przydatne podczas rozliczenia dotacji, znajdują się w sekcji „Deklaracje właściwości użytkowych”.

Jeśli myślisz o tańszym zakupie drzwi CAL, a przy okazji chcesz uczestniczyć w procesie ograniczania śladu węglowego, złóż wniosek do programu „Czyste powietrze”! Aby uzyskać dofinansowanie na prace termomodernizacyjne, wybierz drzwi o przenikalności cieplnej nie większej niż 1,3 W/m2K. Drzwi CAL, które spełniają te wymagania, znajdziesz w standardach cieplnych Termo, Arctic, CPH Component i Presenta. Sprawdź je w naszym katalogu!

 

UE