drzwi cal Fundusze Europejskie - Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne premium
fundusze europejskie
PRAWDZIWE DRZWI

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

,,Ekspansja firmy CAL na nowe rynki zagraniczne (Niemcy, Norwegia, Wielka Brytania) promująca produkty w postaci drzwi zewnętrznych i wewnętrznych drewnianych.’’

Cel projektu: Celem projektu jest wprowadzenie na nowe rynki zagraniczne produktów firmy „CAL”.

Planowane efekty:

  • pozyskanie nowych rynków zagranicznych w postaci Niemiec, Norwegii i Wielkiej Brytanii,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży zwiększających ekspansję zagraniczną przedsiębiorstwa,
  • rozwój działalności i wzrost rozpoznawalności marki, dzięki zdobywanemu doświadczeniu poprzez pozyskiwanie nowych i rozwój obecnych kontaktów biznesowych w ujęciu zagranicznym.

Beneficjent: Zakład Stolarki Budowlanej „CAL” Z. Cywiński i wspólnicy

Wartość projektu: 829 808,00 PLN

Wkład EFRR: 524 620,00 PLN

 

UE