PRAWDZIWE DRZWI

Polityka Prywatności RODO

Polityka prywatności CAL

Tutaj znajdziesz wszystkie informacje dotyczące gromadzenia i przetwarzania przez Nas danych osobowych, w ramach strony Internetowej www.drzwi-cal.pl, naszych mediów społecznościowych i narzędzi do komunikacji z Naszymi klientami i innymi zainteresowanymi osobami. Dla Twojej wygody zebraliśmy informacje w formie następujących pytań:

Kto przetwarza Twoje dane osobowe?

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Zakład Stolarki Budowlanej „CAL” Z. Cywiński i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Suwałkach, ul. Piaskowa 5, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydziału Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000021604, REGON: 790506845, NIP: 8440005098 (w dalszej części jako: Administrator).

We wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi, możesz skontaktować się z Nami poprzez: numer telefonu (87) 565 11 55, adres e-mail: ado@drzwi-cal.pl lub korespondencyjnie na wyżej podany adres Administratora.

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane przez naszych podwykonawców, którzy pomagają nam w  świadczeniu usług. Wszystkie te podmioty zapewniają właściwą ochronę Twoich danych osobowych, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

 1. Nasi partnerzy realizujący usługi w postaci sprzedaży naszych produktów lub zajmujący się ich montażem, w przypadku gdy zgłosisz chęć skorzystania z tych usług.
 2. FreshMail Sp. z o.o. w celu obsługi systemu wiadomości przez newsletter, tylko w przypadku gdy zapiszesz się na newsletter.
 3. W ramach Programu priorytetowego „Czyste powietrze” (termofinanse.pl) dane osobowe są przetwarzane w zbiorze danych osobowych prowadzonych wspólnie przez konsorcjum firm do którego także należymy. Twoje dane zostaną przekazane konsorcjum tylko gdy wyrazisz na to zgodę i tylko w zakresie Twojej zgody. Dane te są przetwarzane w celu poprawy jakości usług w ramach Programu. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności – Termofinanse.pl
 4. Podwykonawcy, którzy zapewniają techniczne funkcjonowanie naszego Systemu CRM, naszej strony internetowej oraz narzędzi komunikacji elektronicznej na tej stronie i w ramach komunikacji telefonicznej.
 5. Firma księgowa, z której usług korzystamy, w przypadku reklamacji i przetwarzania danych klientów, związanych z płatnościami.
 6. W przypadku reklamacji i sporów prawnych, Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone osobom zajmującym się obsługą prawną Naszej firmy, w celu zapewnienia ochrony prawnej.
 7. Możemy mieć obowiązek udzielania informacji na temat danych osobowych, upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań. Takie żądania dotyczą najczęściej ścigania i karania czynów karalnych.
 8. W ramach procedury reklamacyjnej możemy otrzymać Twoje dane od podmiotów pośredniczących w ramach reklamacji. Każdorazowe przekazanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody na wszczęcie procedury reklamacyjnej bezpośrednio wobec podmiotu pośredniczącego (zwykle sprzedawcy naszych produktów).

W przypadku niektórych rozwiązań technicznych, Twoje dane mogą znaleźć się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jest to spowodowane dostarczaniem tych rozwiązań przez firmy amerykańskie. Każdorazowe takie przekazanie odbywa się zawsze w zgodzie z przepisami europejskimi, w tym RODO i spełnia standardy ochrony danych osobowych.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przedstawienia wysokiej jakości informacji o naszych produktach. Jeżeli kontaktujesz się z nami, Twoje dane osobowe są nam potrzebne do nawiązania i prowadzenia komunikacji.

Dane osobowe przetwarzamy na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przepływem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz postanowień niniejszej Polityki Prywatności.

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o celach przetwarzania danych osobowych i podstawach prawnych przetwarzania.

Przetwarzanie danych osobowych na stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Twoje dane osobowe przetwarzamy w calu świadczenia usług drogą elektroniczną, w zakresie udostępniania informacji dotyczących naszych produktów na naszej stronie internetowej www.drzwi-cal.pl i w naszych profilach w mediach społecznościowych.

Informacje pozyskane poprzez logi dostępu wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną internetową.

W ramach, prowadzonych przez nas profilów w mediach społecznościowych, Twoje dane osobowe mogą zostać przetworzone poprzez konkretne interakcje, wynikające z danego systemu (np.: polubienia, komentarze, udostępnienia, obserwowania). Dane osobowe, które zostają przetworzone na naszym profilu zależą wyłącznie od Ciebie i ustawień Twojego profilu w systemie obsługującym wybrane media społecznościowe. Każdorazowo Ty decydujesz o pozostawieniu takich danych osobowych.

Na podstawie danych z mediów społecznościowych (pozostawione polubienia, obserwowania lub inne interakcje) możemy kierować działania marketingowe własnej działalności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego celu, którym jest promocja działalności Administratora. Każdorazowo działania marketingowe są kierowane do ogółu obserwujących nasze profile osób. W ramach konkretnych działań możemy korzystać z narzędzi statystycznych, dostarczanych przez właścicieli poszczególnych mediów społecznościowych, uregulowanych w oddzielnych umowach lub regulaminach.

W celach statystycznych możemy dokonywać analizy danych demograficznych osób odwiedzających naszą stronę. Za każdym razem, informacje te są jednak zanonimizowane i nie są kojarzone z Twoimi danymi osobowymi, w szczególności zaś z danymi list e-mailingowych (newsletter) lub danymi z formularzy kontaktowych. W ramach odwiedzania naszych profilów w mediach społecznościowych możesz pozostawiać zanonimizowane dane, z których możemy korzystać na podstawie usług właścicieli poszczególnych mediów społecznościowych, uregulowanych w oddzielnych umowach lub regulaminach.

Podstawą przetwarzania w zakresie naszej stronie internetowej jest 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli wykonanie umowy świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych na naszej stronie internetowej.

Zanonimizowane dane statystyczne zbieramy i analizujemy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którą jest uzasadniony celu usprawnienia prowadzonej przez nas działalności.

Podstawą przetwarzania danych osobowych pozostawionych w mediach społecznościowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z dodania komentarza lub innej interakcji. Uprawnienia związane z danymi osobowymi (usunięcie, modyfikacja) możesz realizować w ramach swojego konta użytkownika w systemie obsługującym Twój profil w mediach społecznościowych.

W danym systemie mediów społecznościowych możemy prowadzić listę blokowanych użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), na podstawie prawnie uzasadnionego celu, którym jest uniemożliwienie dodawania  komentarzy sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami.

Przetwarzanie danych osobowych poprzez komunikację indywidualną i formularze na stronie. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jeżeli skontaktujesz się z nami poprzez: któryś z formularzy kontaktowych zamieszczonych na naszej stronie lub poprzez adres naszej skrzynki mailowej. Celem przetwarzania będzie kontakt z Tobą. Dane osobowe, które podajesz w formularzach są niezbędne do nawiązania i podtrzymania komunikacji. W przypadku komunikacji mailowej będziemy przetwarzać adres Twojej poczty mailowej, który może zawierać Twoje dane osobowe oraz inne podane przez Ciebie w treści wiadomości dane osobowe. Dane osobowe przetwarzamy w Systemie CRM, który poprawia jakość i szybkość naszej obsługi.

W przypadku formularza do kontaktu telefonicznego lub gdy skontaktujesz się z nami telefonicznie, będziemy przetwarzać Twój numer telefonu i dane, które zostaną przez Ciebie podane w trakcie rozmowy telefonicznej.

W przypadku, gdy wyrazisz zainteresowanie naszymi usługami, możemy przekazać Twój kontakt naszym partnerom, realizującym usługi w postaci sprzedaży naszych produktów lub zajmujących się ich montażem.

Podstawą przetwarzania w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na podstawie prawnie uzasadnionego celu, którym jest udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie. Podstawą przekazania danych naszym partnerom jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony cel, którym jest realizacja usługi lub udzielenie odpowiedzi na zapytania. Dane osobowe będą również przetwarzane po zakończeniu kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którą jest usprawiedliwiony cel archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości i obrony przed potencjalnymi roszczeniami.

W przypadku formularza reklamacyjnego podawane dane osobowe są niezbędne do prawidłowego rozpoczęcia procedury reklamacyjnej. Ponadto, w treści formularzy lub wiadomości mailowej możesz dodać inne dane osobowe, które także będą przez nas przetwarzane w ramach prowadzonej komunikacji i archiwizacji korespondencji.

W ramach procedury reklamacyjnej możemy również otrzymać Twoje dane od podmiotów pośredniczących w ramach reklamacji. Każdorazowe przekazanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody na wszczęcie procedury reklamacyjnej bezpośrednio wobec podmiotu pośredniczącego (zwykle sprzedawcy naszych produktów), a nasze przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionego celu, którym jest rozpatrzenie zgłoszonej reklamacji.

Przetwarzanie danych osobowych poprzez komunikatory mediów społecznościowych. W przypadku, gdy kontaktujesz się z nami poprzez komunikatory mediów społecznościowych, przetwarzamy dane osobowe, które udostępniasz w swoim profilu i które są publicznie dostępne. W ramach prowadzonej z Nami korespondencji przez te komunikatory, możesz podać także inne dane osobowe, które będą przez nas przetwarzane w celu komunikacji i w celu archiwizacji. W każdym przypadku dane te są przechowywane na serwerach właścicieli poszczególnych komunikatorów (mediów społecznościowych) a ich przetwarzanie jest regulowane oddzielnymi umowami lub regulaminami. Przetwarzanie Twoich danych na tych serwerach, z naszej strony, jest ograniczone do dostępu i prowadzenia bieżącej komunikacji. Dane osobowe przetwarzamy w Systemie CRM, który poprawia jakość i szybkość naszej obsługi.

W przypadku, gdy wyrazisz zainteresowanie naszymi usługami, możemy przekazać Twój kontakt naszym partnerom, realizującym usługi w postaci sprzedaży naszych produktów lub zajmujących się ich montażem.

Podstawą przetwarzania w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na podstawie prawnie uzasadnionego celu, którym jest udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane z wykorzystaniem komunikatorów mediów społecznościowych. Podstawą przekazania danych naszym partnerom jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony cel, którym jest realizacja usługi lub udzielenie odpowiedzi na zapytania. Dane osobowe będą również przetwarzane po zakończeniu kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którą jest usprawiedliwiony cel wykazania jej przebiegu w przyszłości i obrony przed potencjalnymi roszczeniami. Dane przetwarzane w ramach komunikatory mediów społecznościowych pozostają na serwerach właścicieli poszczególnych komunikatorów, a ich archiwizacja regulowana jest oddzielnymi umowami lub regulaminami.

Przetwarzanie danych osobowych w ramach newslettera. Zapisując się na newsletter, przekazujesz nam adres Twojej skrzynki mailowej, który może zawierać Twoje dane osobowe.

Zgadzając się na newsletter, wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną. Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Twoja zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

Newsletter zawiera treści marketingowe naszych produktów, które mogą być do Ciebie kierowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest uzasadniony cel prowadzenia działań marketingowych własnej działalności Administratora.

Jeżeli zrezygnujesz z otrzymywania newslettera, Twoje dane będą nadal przechowywane w naszym systemie w celu udokumentowania zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych (czyli Twojej zgody) oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami w tym zakresie, na podstawie uzasadnionego interesu, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

Naszym podwykonawcą w zakresie  obsługi systemu wiadomości przez newsletter jest FreshMail Sp. z o.o.. Ponieważ system newslettera korzysta z narzędzi dostarczanych przez firmy amerykańskie Twoje dane mogą znaleźć się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Każdorazowe takie przekazanie odbywa się zawsze w zgodzie z przepisami europejskimi, w tym RODO i spełnia standardy ochrony danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych w ramach bloga. W ramach prowadzonego przez nas bloga istnieje możliwość dodawania komentarzy pod poszczególnymi wpisami. W tym celu musisz skorzystać z narzędzia Disqus, które wykorzystuje dane z Twojego profilu w mediach społecznościowych lub dane, które podasz jako bezpośredni użytkownik Disqus (imię i adres e-mail). Dane osobowe, które pozostawiasz pod komentarzem zależą od Ciebie i ustawień profilu w Twoich mediach społecznościowych lub w Disqus.

System komentarzy obsługiwany jest przez firmę Disqus Inc., z siedzibą w San Francisco, USA, która jest oddzielnym administratorem Twoich danych osobowych, na podstawie regulaminu świadczenia usług Disqus.

Podstawą przetwarzania danych osobowych pozostawionych w komentarzach i informacji o ich autorach jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z dodania komentarza. Uprawnienia związane z danymi osobowymi (usunięcie, modyfikacja) możesz realizować w ramach swojego konta użytkownika w systemie Disqus.

Gdzie przetwarzamy dane osobowe?

System CRM. Korzystamy z systemu zarządzania relacjami z klientami i osobami zainteresowanymi naszymi produktami („System CRM”) w celu zapewnienia szybkości i wysokiej jakości obsługi. Gromadzone dane osobowe w Systemie CRM pochodzą z wszystkich kanałów komunikacji, opisanych szczegółowo powyżej.

Jeżeli więc, kontaktujesz się z nami, pozostawiasz nam swoje dane do kontaktu lub Twoje dane zostały nam przekazane przez jednego z naszych partnerów sprzedaży to Twoje dane będą przetwarzane w Systemie CRM.

Dane osobowe są wprowadzane do Systemu CRM przez naszych upoważnionych pracowników, a sam system gwarantuje wysoki poziom zabezpieczeń i ochrony, zgodnie z wymogami prawa i standardami ochrony danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane w Systemie CRM obejmują: imię i nazwisko, formę kontaktu (kanał komunikacji), daty komunikacji, zwięzły opis sprawy/usługi/problemu/reklamacji, dane kontaktowe w zależności od kanału komunikacji (adres e-mail, dane komunikatora lub profilu w mediach społecznościowych, numer telefonu kontaktowego, kod pocztowy i miejscowość), dane pracownika lub pracowników obsługujących sprawę. Dodatkowo System CRM może zbierać dane z naszej poczty elektronicznej w celu usprawnienia komunikacji i obsługi zapytań.

Dane przetwarzane w systemie CRM mogą zostać przekazane naszym partnerom sprzedaży produktów CAL w przypadku realizacji zapytań dotyczących sprzedaży, montażu lub reklamacji. Każdorazowe przekazanie odbywa się na podstawie zawartych przez nas z partnerami, umów powierzenia danych osobowych i zapewnienia co najmniej takich samych standardów bezpieczeństwa przetwarzania tych danych.

Podstawą przetwarzania w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na podstawie prawnie uzasadnionego celu, którym jest systematyzacja relacji i zarządzanie kontaktami Administratora. Podstawą przekazania danych naszym partnerom jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony cel, którym jest realizacja usługi lub udzielenie odpowiedzi na zapytania. Dane osobowe będą również przetwarzane po zakończeniu kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którą jest usprawiedliwiony cel archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości i obrony przed potencjalnymi roszczeniami.

Odrębnym zbiorem danych osobowych jest lista mailingowa newslettera, która zawiera nazwę użytkownika i mail podany poprzez formularz kontaktowy. Jest tworzona  i obsługiwana przez dostawcę usługi: FreshMail Sp. z o.o.

Część z danych osobowych może być przetwarzana przez naszych podwykonawców, którzy zapewniają techniczne funkcjonowanie Systemu CRM, naszej strony internetowej, narzędzi komunikacji elektronicznej i telefonicznej, przetwarzają dane klientów związane z płatnościami lub zajmują się obsługą prawną Naszej firmy. Możemy mieć także obowiązek udzielania informacji na temat danych osobowych, upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań.

Jesteśmy częścią Programu priorytetowego „Czyste powietrze” (termofinanse.pl), w ramach którego dane osobowe są przetwarzane w zbiorze danych osobowych prowadzonych wspólnie przez konsorcjum firm. Jeżeli wyrazisz zainteresowanie produktami naszych partnerów, Twoje dane będą przetwarzane w ramach tego konsorcjum na podstawie Polityki Prywatności – Termofinanse.pl.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Dążymy do ograniczenia zbierania i wykorzystywania informacji o Tobie do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia usług na wysokim poziomie, stosownie do art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym przede wszystkim do prawidłowego wyświetlania treści. Pozyskiwane o Tobie informacje służą wyłącznie do ustalania zanonimizowanego profilu osób korzystających z naszej strony internetowej, mediów społecznościowych oraz zamawiających newsletter. W rezultacie pozwalają lepiej dostosowywać nasze treści do Twoich potrzeb.

Jednocześnie, szanując Twoją prywatność, dążymy do zapewnienia prawidłowego wyświetlania naszej strony i zawartych na niej informacji, użytkownikom ograniczającym nasze uprawnienia do korzystania z cookies lub stosujących inne ustawienia prywatności.

W zależności od obszaru Twojej aktywności, możemy przetwarzać następujące rodzaje Twoich danych osobowych:

 1. zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookies;
 2. logi serwera www przez operatora hostingowego;
 3. adres mailowy w przypadku korzystania z newslettera;
 4. dane podawane w formularzach kontaktowych, zamieszczonych na naszej stronie lub poprzez adres naszej skrzynki mailowej;
 5. dane identyfikujące (nazwa konta) osoby korzystającej z mediów społecznościowych, przy czym ilość udostępnionych danych zależy od konkretnych użytkowników i jest regulowana oddzielnymi umowami lub regulaminami właścicieli mediów społecznościowych,
 6. dane zamieszczone w komentarzach na naszym blogu.

Jednocześnie, zastrzegamy, że na naszej stronie internetowej i mediach społecznościowych możesz znaleźć odnośniki (linki) do innych stron internetowych lub innych właścicieli mediów społecznościowych. Nie mamy wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności i nie ponosimy odpowiedzialności za ich działania po Twoim przejściu na ich strony lub profile.

W żadnym zakresie nie zbieramy, nie monitorujemy ani nie weryfikujemy informacji na temat Twojego wieku ani innych, których zebranie pozwoliłoby na ustalenie, czy masz zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych nie powinny subskrybować usług świadczonych przez nas lub kontaktować się z nami, chyba że ich przedstawiciele ustawowi wyrażą na to zgodę, jeżeli taka zgoda będzie wystarczająca w świetle obowiązującego prawa.

Przez jaki czas przetwarzamy dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do realizacji naszych usług i zachowania zasady rozliczalności. Poszczególne kategorie danych osobowych przetwarzamy w następujących okresach:

 1. W przypadku danych osób kontaktujących się w sprawach dotyczących sprzedaży i zaopatrzenia przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Dane wynikające z faktur i dokumentów podatkowych przechowujemy, zgodnie z obowiązującym prawem, przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Maksymalny okres przetwarzania tych danych to 20 lat (do 31 stycznia każdego roku).
 2. W przypadku danych osób kontaktujących się w sprawach marketingowych (formularze kontaktowe, korespondencja mailowa) Twoje dane będą przetwarzane przez czas kontaktu z Tobą w systemie CRM oraz po zakończeniu kontaktu w celu archiwizacji korespondencji i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Maksymalny okres przetwarzania tych danych to 6 lat (do 31 stycznia każdego roku).
 3. Dane osobowe w naszych mediach społecznościowych będą przetwarzane do czasu funkcjonowania naszego profilu, chyba że wcześniej zdecydujesz się na usunięcie danej interakcji, polubienia lub komentarza.
 4. Dane podane na potrzeby zapisania się do newslettera, będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera. Jeżeli wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, będziemy przechowywać Twoje dane w systemie na potrzeby wykazania udzielenia przez Ciebie zgody, co stanowi nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. W przypadku danych zawartych w systemie komentarzy na blogu, do czasu funkcjonowania tego systemu, chyba że wcześniej zdecydujesz się na usunięcie komentarza;

Jakie są Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzania danych?

Masz prawo do żądania: dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu lub przenoszenia swoich danych osobowych. Prawa te mogą być ograniczone na podstawie naszych uzasadnionych interesów (np.: przechowywania niektórych danych osobowych na wypadek obrony przed roszczeniami).

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. W przypadku cofnięcia zgody i  braku innej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, niezwłocznie usuniemy Twoje dane osobowe.

We wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi, możesz skontaktować się z Nami poprzez: numer telefonu (87) 565 11 55, adres e-mail: ado@drzwi-cal.pl lub korespondencyjnie na wyżej podany adres Administratora.

Zawsze przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz że naruszyliśmy przepisy ochrony danych osobowych.

W zakresie poszczególnych uprawnień Twoje prawa mogą być ograniczone poprzez:

 1. Konieczność zapewnienia rozliczeń z właściwymi organami państwa, w przypadku dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych.
 2. Zapewnienie dowodów wykazania Twojej zgody na przetwarzanie danych.
 3. Przechowywania danych osobowych potrzebnych do obrony przed roszczeniami, do czasu upływu ich przedawnienia (np.: archiwizacji treści korespondencji).

Czy możesz zrezygnować z wybranych usług?

Tak, każdy użytkownik newslettera ma taką możliwość poprzez skorzystanie z opcji wypisania się z jego otrzymywania. Można tego dokonać, postępując według instrukcji dołączonej do treści wysyłanych e-maili (newsletter). Jeżeli zrezygnujesz z jego otrzymywania, będziemy przechowywać Twoje dane w systemie na potrzeby wykazania udzielenia przez Ciebie zgody, co stanowi nasz uzasadniony interes.

Jeżeli korzystasz z naszej strony internetowej, możesz dokonać zmiany w zakresie plików cookies. Przeglądarka internetowa umożliwia również usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w swojej przeglądarce internetowej. Pamiętaj, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie.

Jeżeli nie chcesz dłużej śledzić naszych profili w mediach społecznościowych, możesz w każdej chwili cofnąć obserwowanie/polubienie lub inną interakcję poprzez wizytę na naszym profilu. Zasady obserwowania profili, wyświetlania informacji o nich i wycofywania polubieni są regulowane przez właścicieli mediów społecznościowych, na które nie mamy wpływu.

W przypadku danych zawartych w systemie komentarzy na blogu, będziesz widniał jako osoba komentująca do czasu usunięcia komentarza.

W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookies?

Czym są cookies. Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera Twojej przeglądarki. Kiedy Twoja przeglądarka ponownie połączy się z naszą stroną, witryna rozpozna rodzaj urządzenia, z którego się łączysz. Pozwala to na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn, usprawniając wyświetlanie ich zawartości do Twoich potrzeb.

Informacje gromadzone przez cookies dotyczą Twojego: adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Używamy cookies w celu monitorowania i sprawdzania, w jaki sposób korzystasz z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie strony zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Na naszej witrynie wykorzystujemy różne pliki cookies, w następujących celach:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych na naszej stronie, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie Twojego korzystania z naszych stron internetowych w celu tworzenia statystyk, które pomagają nam ulepszać naszą stronę internetową i nasze usługi;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację Twojego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Ci treści reklamowych bardziej dostosowanych do Twoich zainteresowań.

Narzędzia wykorzystujące cookies. Pliki cookies wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z nami podwykonawców naszych usług, reklamodawców oraz partnerów zewnętrznych. Dzięki cookies możemy zagwarantować najwyższy standard wygody korzystania naszej strony internetowej, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie w celu optymalizacji naszych działań. W tym zakresie wykorzystywane są poniżej wskazane cookies podmiotów trzecich.

Google Analitics jest narzędziem rejestrującym w sposób automatyczny Twoje zachowanie na naszej stronie, w celach statystycznych, na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dostarczycielem narzędzia jest Google LLC z siedzibą w Mountain View,  USA. Dane te są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jednak każdorazowe takie przekazanie odbywa się zawsze w zgodzie z przepisami europejskimi, w tym RODO i spełnia standardy ochrony danych osobowych.

Narzędzia mediów społecznościowych w formie wtyczek na naszej stronie internetowej, takie jak: LinkedIN, Facebook, YouTube, Instagram i Pinterest. Jeżeli posiadasz profil na którymś z tych mediów społecznościowych, Twoja przeglądarka może nawiązać z nimi bezpośrednie połączenie. W ramach tych wtyczek zbierane są informacje o wyświetleniu przez Ciebie naszej strony internetowej.  Wtyczki umożliwiają również bezpośrednie przeniesienie treści z naszej strony do Twoich profili w mediach społecznościowych (przyciski interakcji oznaczone ikonami poszczególnych mediów społecznościowych).

Dane te są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jednak każdorazowe takie przekazanie odbywa się zawsze w zgodzie z przepisami europejskimi, w tym RODO i spełnia standardy ochrony danych osobowych.

Szczegóły przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach profili w mediach społecznościowych znajdują się w politykach prywatności poszczególnych właścicieli.

 1. Facebook – https://www.facebook.com/help/239070709801747
 2. Instagram – https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388
 3. LinkedIN – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 4. Youtube – https://policies.google.com/privacy
 5. Pinterest – https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Disqus. System komentarzy obsługiwany jest przez firmę Disqus Inc., z siedzibą w San Francisco, USA, która jest oddzielnym administratorem Twoich danych osobowych, na podstawie regulaminu świadczenia usług Disqus. W związku z tym Disqus wykorzystuje pliki cookies dla własnych celów marketingowych na podstawie zawartej z Tobą umowy (rejestracja konta).

Dane te są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jednak każdorazowe takie przekazanie odbywa się zawsze w zgodzie z przepisami europejskimi, w tym RODO i spełnia standardy ochrony danych osobowych. Szczegóły przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się w polityce prywatności Disqus: https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy.

Zgoda na cookies i ograniczenie ich stosowania. Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie wyświetlamy informacje na temat stosowania plików cookies. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie internetowej.

W jaki sposób korzystamy z logów serwera?

W ramach korzystania z naszej strony internetowej przesyłane są zapytania do serwera, na którym znajduje się strona. Każde takie zapytanie zostaje zapisane w logach serwera. Tym samym informacje o Twoim korzystaniu ze strony podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i nie są wykorzystywane przeze nas w celu Twojej identyfikacji. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania stroną i w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych dla Ciebie usług.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 1. informacje o adresie Twojego IP,
 2. informacje o przeglądarce i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz,
 3. czas nadejścia zapytania i czas wysłania odpowiedzi,
 4. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 5. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji HTTP,
 6. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Ciebie (referer link) – w przypadku gdy przejście nastąpiło przez odnośnik.

Jakie zabezpieczenia chronią dane osobowe?

Nasza strona jest zaopatrzona w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Ochronie podlegają wszelkie informacje ujawnione nam przez Ciebie, zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych zostały ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba osób zarządzających naszą stroną, mediami społecznościowymi i nadzorujących ich pracę.

Gdzie możesz wnieść skargę na nasze działania w zakresie danych osobowych?

Tak, zawsze przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uznasz że naruszyliśmy przepisy ochrony danych osobowych. Więcej informacji o organie nadzorczym znajdziesz na stronie: https://uodo.gov.pl

Czy możemy Cię profilować na podstawie zgromadzonych danych osobowych?

Nie, nasz firma nie wykorzystuje danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołują skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływają na użytkowników.

 

 

Pliki cookies na stronie są używane przez Z.S.B. CAL Z. Cywiński i wspólnicy Sp. J. i partnerów zewnętrznych, w celach: prawidłowego wyświetlania treści, korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i wtyczek społecznościowych. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności. Możesz zmienić lub wyłączyć stosowanie cookies w przeglądarce. Wyświetlając stronę bez zmiany ustawień przeglądarki akceptujesz stosowanie plików cookies. Rozumiem